(48) 58 58 58 555
Intelligence and creativity at the service of management
Jedna agencja, wiele rozwiązań.
Stawiamy na kreatywność, współpracę i zaufanie.

co robimy  

Obszary

Internal relationsHuman Capital
Audyty komunikacjiTworzenie i wdrażanie strategii HR
Systemy komunikacji wewnętrznejDedykowane programy rozwojowe
Badania kultury organizacyjnejSystemy motywacyjne
Programy wolontariackiePrzywództwo organizacyjne
Komunikacja kryzysowaZarządzanie zmianą

Programy

Lepiej zapobiegać niż leczyć – program profilaktyki biznesu czytaj więcej

Naszą mocną stroną i przewagą konkurencyjną jest umiejętność patrzenia na biznes, jako całość. Wiemy, że decyzja podjęta w jednym obszarze, ma swoje konsekwencje na pozostałe płaszczyzny działania. Dlatego każde działanie poprzedzamy diagnozą, a wyniki naszych badań mają wspomagać decyzje naszych Klientów.

W naszej ofercie znajdziesz:

  • Audyt komunikacji

  • Badanie satysfakcji i zaangażowania

  • Badanie predyspozycji i preferowanych stylów zachowań

  • Kwestionariusze osobowości

  • Diagnoza klimatu organizacji

  • Badanie skuteczności zebrań

  • Audyt marki

Badania realizujemy w oparciu o certyfikowane narzędzia i autorskie metody diagnostyczne.

Nowa rzeczywistość Ci sami ludzie – jak bezboleśnie przejść transformację czytaj więcej

Zmiana w organizacji może dotyczyć każdego dowolnego elementu systemu. Może być ona planowana lub nie. Podobnie jest z jej konsekwencjami, a skutki mogą wykraczać daleko poza obszar, którego zmiana dotyczy. Niezależnie, czy chodzi o zmiany strukturalne, innowacje, przejęcia czy usprawnienia, towarzyszymy w zmianie dokonując diagnozy przyczyn i analizując spójność działań z oczekiwanym efektem. Jesteśmy obecni na etapie ustalania celu, opracowujemy sposoby pokonywania barier i czynników ograniczających. Prowadzimy proces, aż do momentu jego akceptacji w organizacji. 

Przywódca inspirator – program rozwoju kadry menedżerskiej czytaj więcej

Skuteczna organizacja to skuteczne przywództwo. Przykład zawsze idzie z góry, a podnoszenie własnych umiejętności przywódczych, w kontekście strategii firmy, jest jednym z warunków koniecznych do osiągania sukcesu. U nas dowiesz się jak relacje poziome wpływają na jakość, a niezdyscyplinowany zespół może zabijać zyskowność firmy. Powiemy, jak rozwijać talenty i dzięki sprawnej kadrze menedżerskiej zdobyć przewagę rynkową? Nasz program to holistyczne podejście do przywództwa i zarządzania – warsztaty, konsultacje, studium przypadku, nauka przez praktykę.

Zintegruj rozproszone – program usprawniania komunikacji wewnętrznej czytaj więcej

Komunikacja jest dla nas przyczyną wszystkiego. Dlatego nasz program dotyczy nadawców, odbiorców, kanałów komunikacji, celów i efektów. Pokazujemy najczęstsze pułapki, identyfikujemy bariery, wskazujemy jak zarządzać informacjami. Wiemy jak dostosować formę, treść i kanał, aby uzyskać zamierzony efekt. Adaptujemy zakres programu do komunikacji z poziomu zespołu i całej organizacji. Budujemy spójność komunikatów wewnętrznych i zewnętrznych.

Treningi

Wewnętrzny lider

Siłą każdej efektywnej firmy są skuteczni liderzy. Wewnętrzna siła zarządcza to właściwa postawa menedżerów, którzy stale podnoszą takie kompetencje jak: umiejętność podejmowania decyzji, wywieranie wpływu, delegowanie i egzekwowanie, organizacja pracy własnej, samoświadomość i angażowanie innych. W trakcie treningu rozwijamy także umiejętności komunikowania się, identyfikujemy własny styl przywództwa, a poprzez określanie celów rozwojowych zwiększamy elastyczność i optymalizujemy skuteczność. 

Czas na spotkanie

To trening osiągania więcej w krótszym czasie. Spotkania są jednym z głównych narzędzi komunikacji i zarządzania. Właściwie prowadzone pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze. Uczestnicy warsztatu poznają techniki skutecznej organizacji i prowadzenia spotkań. Dowiedzą się jak wyeliminować nudę, frustrację i zapobiegać „pożarom”. W trakcie zajęć identyfikujemy słabości aktualnego stylu prowadzenia spotkań i opracowujemy sposoby na efektywne i budujące zaangażowanie spotkania biznesowe.

Sztuka motywacji

Zbudowanie długofalowego zaangażowania pracowników zależy od właściwego zarządzania czynnikami motywacyjnymi. Czym jest motywacja? Dlaczego kary i nagrody nie przynoszą zamierzonego efektu? Jak budować motywację w trakcie zmian? W trakcie szkolenia zapoznajemy uczestników z psychologicznymi mechanizmami, które warunkują poziom zaangażowania i tym samym wykonania pracy. Przekazujemy wiedzę na temat czynników motywujących oraz stosowanie ich adekwatnie do sytuacji i pracownika.

Sztuka przemawiania

Efektywne wystąpienia publiczne to dziś kompetencja, którą rozwijać powinien każdy, kto w swojej pracy prowadzi lub bywa uczestnikiem spotkań firmowych, meetingów, zebrań, czy rozmów handlowych. Poznanie technik autoprezentacji i diagnoza własnego stylu przemawiania oraz mocnych stron, to tylko niektóre z korzyści z udziału w treningu . Warsztat uczy jak budować strukturę wypowiedzi, radzić sobie ze stresem i tremą, czuć się swobodnie przed kamerą.

Design thinking

To nie szkolenie. To dynamiczny, kreatywny i wielopoziomowy proces a interdyscyplinarny zespół jest gwarantem uzyskania pożądanych, efektywnych i sprawdzonych, na etapie prototypu rozwiązań. Metodologia design thinking to usystematyzowane podejście do innowacji. Niezależnie od wyzwania – marketing, sprzedaż, HR – stawiamy na kreatywność!

Coaching

Coaching to interaktywny proces, który wspomaga klienta w przyspieszeniu tempa rozwoju, polepszenia efektów działania i podniesieniu jakości funkcjonowania.

Team Coaching jest procesem ukierunkowanym na wsparcie zespołów i/lub grup pracowników w dokonywaniu zmian w sposób najbardziej zbliżony do ich potrzeb i oczekiwań. Korzyści: trwalsza i szybsza zmiana, wzrost motywacji i zaangażowania, zwiększenie efektywności przy mniejszych kosztach zmian.

Marka a ludzie

Status marki to jedna z kluczowych informacji, jeśli marketing ma być skuteczny. Marketing nie jest jednak oderwaną od reszty firmy. Dodatkowo nie polega tylko na działaniach zewnętrznych. W sprzedaży i marketingu usług ogromną rolę odgrywają pracownicy. Stąd rosnąca rola marketingu wewnętrznego. W trakcie warsztatu nasi eksperci analizują wartość, potencjał i komunikację marki wewnątrz organizacji. Dzięki tej pracy poznasz metody i narzędzia, dzięki którym łatwiejsze będzie budowanie pozytywnych związków z firmą i większej identyfikacji. 

Efektywna organizacja

Kultura organizacji jest silnym narzędziem konkurowania i nieodzownie wpływa na efektywność wdrażania strategii. To samo dotyczy struktury organizacji – formalnych, zależnościowych i faktycznych relacji. Na warsztacie sprawdzamy spójność kultury i struktury z misją, wizją i strategią firmy. Analizujemy adekwatność procesów do strategii, sposobu pozyskiwania i alokowania zasobów. Ten trening to podstawa dalszych działań rozwojowych.

Zarządzanie Energią Życiową

Czy „silna psychika” w ogóle istnieje? Jak pokonać wewnętrzne bariery i ograniczenia własnej efektywności? Nasza metoda opiera się na założeniu, że tylko umiejętność właściwego zarządzania własną energią jest gwarantem sukcesu. W trakcie warsztatu identyfikujemy źródła stresu i uczymy metod przeciwdziałania. Wskazujemy, czym są emocje i jak nimi zarządzać. To szkolenie to lekcja zarządzania sobą w celu budowania skuteczności w życiu zawodowym i prywatnym.Zainteresowała Cię nasza oferta?

Przejdź do formularza kontaktowego.

zaufali nam  o nas  

o nas

Rozpoczęliśmy naszą działalność w 2009 roku. Od początku było jasne, że dostarczane rozwiązania mają uwzględniać przede wszystkim ludzi i ich pomysłowość. W każdej firmie pracuje rzesza świetnych specjalistów, ludzi kreatywnych, którzy dodatkowo chcą czuć się ważni, podejmować wyzwania i przyjmować odpowiedzialność. 

Jeśli jest cel, to kluczem do sukcesu są pozytywne relacje i skuteczne przywództwo.

Biznes traktujemy, jako system, w którym każdy element jest tak samo ważny. Dlatego w projektach Human CS patrzymy na całość - biznes, markę, klientów firmy i pracowników. 

Tworzymy rozwiązania spójne z wizją i wartościami naszych Klientów.

 Dziś Human CS to Zespół pasjonatów. Poznasz nas tutaj.

Stawiamy na kreatywność, współpracę i zaufanie. 

uwielbiamy:


Efekty naszej kreatywności:
kontakt  

www.humancs.pl
e-mail. info@humancs.pl
tel. 58 58 58 555